sobota, 31 marca 2012

EARTH HOUR 2012

#2 TURN OFF the ligths tonight :). Todey is EART HOUR 2012
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
#2 Wyłącz światła  dziś wieczorem :). Dziś jest GODZINA DLA ZIEMI 2012

piątek, 30 marca 2012

MY SIMPLE ART FROM 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ANIMALS
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ILLUSTRATIONS FOR A BOOK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PATTERN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
SIMPLE GEOMETRIC GAME
#1I begin with a few garfik which I did in 2011. It is no longer out of my style. However, these were my beginnings in Adobe Illustrator
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
#1 Zaczynam od kilku garfik, ktore robiłam w 2011. Obecnie odbiegłam nieco od tego stylu. Jednak takie były moje początki w programie Adobe Illustrator, które  stały się podstawą do obecnego tworzenia :)